Dane związane z rezerwacją lub zakupem biletów
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
 1. Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi,
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: biuro@ec1lodz.pl.
 1. Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi, jest nim Paweł Kowalczyk, z którym można skontaktować się pisemnie lub telefonicznie: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: ido@ec1lodz.pl
 1. Cele przetwarzania danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji i/lub zakupu biletów
 1. Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 1. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rezerwacji i/lub zakupu biletów
 1. Prawa:
Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
 2. żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia,
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe są udostępniane:
 1. upoważnionym pracownikom EC1;
 2. podmiotom trzecim, którym na podstawie zawartych umów powierzenia EC1 zleci przetwarzanie danych w celu realizacji określonego powyżej celu.
 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-05-25 09:07:30)
Liczba odwiedzin: 291

design by fast4net