Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza uzupełniający nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Kierownik Działu Informatyki i Zarządzania Bezpieczeństwem
Data wprowadzenia: 6 sierpień 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, zarządzanie systemem monitorowania bezpieczeństwa
- nadzór nad systemami sieciowymi; administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, sprzętem sieciowym oraz bazami danych
- nadzór nad instalacjami urządzeń i technicznych systemów zabezpieczających oraz zapewnienie ich sprawności technicznej, w tym organizowanie serwisu mechanicznych urządzeń zabezpieczających, elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz systemów kontroli dostępu
- zapewnienie obsługi informatycznej w zakresie eksploatacji wyposażenia technicznego i elementów ekspozycji; informatyzacja oraz koordynacja informatyzacji wszystkich komórek organizacyjnych
- zarządzanie oprogramowaniem komputerowym stanowiącym majątek instytucji w zakresie licencyjnym oraz technologicznym.

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja
- przynajmniej 7 letnie doświadczenie w administrowaniu serwerami oraz sieciami teleinformatycznymi
- zaawansowana znajomość systemów operacyjnych przeznaczonych dla serwerów
- dobra znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją i zarządzaniem zasobami
- doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu relacyjnymi bazami danych z rozszerzeniami obiektowymi
- dobra znajomość języka angielskiego.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym wskazujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
- kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko …. ”, należy składać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Data ważności: 24 sierpień 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 24 sierpień 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-08-06 16:29:45)
Liczba odwiedzin: 1185967

design by fast4net