Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza uzupełniający nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Główny Specjalista/Specjalista w Wydziale Rozwoju
Data wprowadzenia: 6 sierpień 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- realizacja projektów związanych z działalnością instytucji kultury, w tym Projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”
- udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowej realizacji projektów i nadzór na jego wykonaniem
- przygotowywanie i wykonywanie budżetu projektu i sprawowanie kontroli nad kosztami
- udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi ekspertyzami i załącznikami
- dział w procedurach udzielania zamówień publicznych
- rozliczanie otrzymanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, prawo, administracja
- 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 2 letnie na stanowiskach związanych z koordynacją lub realizacją projektów lub inwestycji

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność sporządzania biznes planów lub modeli biznesowych
- doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu rewitalizacji lub kultury

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym wskazujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
- kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko …. ”, należy składać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3

w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Data ważności: 24 sierpień 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 24 sierpień 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-08-06 16:32:36)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2015-08-14 08:37:41)
Liczba odwiedzin: 1185977

design by fast4net