Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista ds. płac i kadr
Data wprowadzenia: 10 listopad 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej
- naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac
- prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy
- sporządzanie raportów kadrowo-płacowych i sprawozdawczości

Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zagadnień objętych powierzonymi zadaniami
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki – prawo, administracja
- doskonała znajomość prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych
- znajomość różnych systemów czasu pracy i umiejętność ich rozliczania

Wymagania dodatkowe:
- szkolenia, studia podyplomowe w zakresie objętym powierzonymi zadaniami
- znajomość programu Symfonia Kadry i Płace, Płatnik

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. płac i kadr ”, należy składać osobiście bądź w formie elektronicznej na adres biuro@ec1lodz.pl lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 25 listopada 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 25 listopad 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 25 listopad 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-11-10 11:58:41)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2015-11-10 11:59:39)
Liczba odwiedzin: 1185943

design by fast4net