Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 9/2024 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista/ Specjalistka w Dziale Wystaw i Zbiorów w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu (ds. koordynacji projektów).
Data wprowadzenia: 4 kwiecień 2024
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Produkcja wystaw, wydarzeń festiwalowych, projektów edukacyjnych i upowszechniających kulturę filmową;
 • Przygotowywanie planów, sprawozdań, raportów z wybranych projektów realizowanych przez NCKF;
 • Koordynacja przepływu informacji w ramach prowadzonych projektów;
 • Nawiązywanie relacji z kontrahentami, artystami, współpracownikami NCKF-u;
 • Przygotowywanie wniosków, treści umów;
 • Rozliczanie umów oraz faktur projektowych.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, preferowane na stanowiskach związanych z produkcją wydarzeń kulturalnych, zarządzaniem procesami w kulturze;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Doskonałe poruszanie się w środowisku Ms Excel, Ms Word;
 • Skrupulatność, terminowość;
 • Umiejętność koordynacji pracy wielu osób;
 • Doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • Znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 • Znajomość programów: confluence, jira, enova.
 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w równoważnym systemie czasu pracy;
 • wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • pracę w instytucji nastawionej na promocję filmu ambitnego i realizację działań upowszechniających kulturę filmową;
 • możliwość realizowania ambitnych przedsięwzięć kulturalnych;
 • nagrody jubileuszowe;
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • dofinansowanie zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie wakacji dzieci.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 01.05.2024 roku poprzez formularz rekrutacyjny, dostępny pod adresem:
APLIKUJ
Oferta musi zawierać cv.
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 1 maj 2024 16:00
Termin składania dokumentów: 1 maj 2024 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2024-04-04 14:36:44)
Liczba odwiedzin: 1202590

design by fast4net