Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 6/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Planetarium (ds. pokazów planetaryjnych) w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 11 styczeń 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie lekcji, pokazów i innych wydarzeń w Planetarium i Kinie 3D
- opieka nad odwiedzającymi Planetarium i Kino 3D
- udzielanie informacji na temat Planetarium, Kina 3D i prezentowanych zjawisk
- prowadzenie zajęć na ekspozycji wokół Planetarium i w Centrum Nauki i Techniki
- prowadzenie wydarzeń, prelekcji i pokazów popularno-naukowych, również poza terenem EC1
- przygotowywanie skryptów do pokazów w Planetarium z wykorzystaniem oprogramowania Digistar
- współtworzenie pokazów i lekcji „na kopułę”
- współtworzenie treści plakatów, posterów i innych publikacji Działu Planetarium

Wymagania niezbędne/konieczne:
- potwierdzona znajomość zagadnień związanych z astronomią, astrofizyką, kosmologią i pokrewnymi
- doświadczenie w popularyzacji nauk ścisłych (wykłady, pokazy, dni otwarte, pikniki naukowe, itp.)
- komunikatywna znajomość j. angielskiego
- bardzo dobra obsługa komputera

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy z programami graficznymi (3d Studio Max, Photoshop, After Effects)
- znajomość sprzętu komputerowego, umiejętność diagnozowania i serwisowania
- znajomość JavaScript
- umiejętność ciekawego opowiadania w przystępny sposób o trudnych zjawiskach fizycznych i astronomicznych
- dobra dykcja i prezencja

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 6 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Planetarium (ds. pokazów planetaryjnych )”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 31 stycznia 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 styczeń 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 31 styczeń 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-01-11 11:20:33)
Liczba odwiedzin: 1202624

design by fast4net