Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 5/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Planetarium (grafik do produkcji fulldome) w wymiarze 1/2 etatu
Data wprowadzenia: 11 styczeń 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- tworzenie graficznej oprawy prezentacji w Planetarium
- opracowywanie oprawy artystycznej na ekran sferyczny lub inne media wykorzystywane w trakcie wydarzeń odbywających się w Planetarium i Kinie 3D
- tworzenie tekstur, modeli 3D, animacji, zdjęć, panoram i innych elementów graficznych do biblioteki systemu Digistar
- tworzenie animacji do Planetarium, Kina 3D oraz na stronę i ekspozycję
- tworzenie storyboardów lekcji i pokazów w Planetarium i Kinie 3D
- projektowanie layoutów lekcji w Planetarium
- projektowanie szaty graficznej posterów, ulotek, plakatów i innych publikacji Działu Planetarium
- doraźny udział w realizacji zadań graficznych dla innych komórek organizacyjnych
- współtworzenie skryptów do pokazów w Planetarium z wykorzystaniem oprogramowania Digistar

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki plastyczne, grafika komputerowa /ew. pokrewne/ i 2 letnie doświadczenie zawodowe, bądź 5 letnie doświadczenie przy realizacji zadań objętych nin. ogłoszeniem
- bardzo dobra znajomość Adobe Photoshop, Adobe After Effects
- doświadczenie w tworzeniu animacji (portfolio)
- dorobek w dziedzinie fotografii lub filmu (portfolio)
- umiejętność montażu filmu i animacji (portfolio)
- znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej średnio-zaawansowanym
- kreatywność i umiejętność niestandardowego rozwiązywania nowych problemów

Wymagania dodatkowe:
- umiejętności edycji i tworzenia grafiki wektorowej
- umiejętność rysunku odręcznego (storyboardy, concept art., itp.) (wymagane portfolio)
- znajomość oprogramowania do grafiki 3D (3D Studio Max)
- znajomość silników graficznych takich jak Unreal Engine 4, Unity, Source, itp.
- potwierdzona znajomość zagadnień z zakresu astronomii

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 5 na stanowisko Specjalisty w Dziale Planetarium (grafik do produkcji fulldome)”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 22 stycznia 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 22 styczeń 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 22 styczeń 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-01-11 11:18:30)
Liczba odwiedzin: 1202642

design by fast4net