Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 4/2024 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Prezenter (Referent) w Dziale Planetarium w Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 0,5 etatu.
Data wprowadzenia: 8 luty 2024
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Prowadzenie pokazów i innych wydarzeń w Planetarium oraz Kinie Sferycznym;
 • Pomoc przy przygotowywaniu zajęć, pokazów i wydarzeń w Planetarium oraz Kinie Sferycznym;
 • Opieka nad odwiedzającymi Planetarium i ekspozycję Centrum Nauki i Techniki;
 • Udzielanie informacji na temat Planetarium i prezentowanych zjawisk;
 • Prowadzenie zajęć na ekspozycji wokół Planetarium i w CNiT.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • Wiedza na temat astronomii, astrofizyki, kosmologii i pokrewnych dziedzin;
 • Umiejętność opowiadania w ciekawy i przystępny sposób o trudnych zjawiskach fizycznych i astronomicznych;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego, umożliwiająca zrozumienie dokumentacji oraz udzielenie prostych informacji odwiedzającym EC1;
 • Umiejętność łagodzenia napięć w relacji z klientami;
 • Zdolność do podejmowania szybkich decyzji oraz pracy pod presją czasu;
 • Sprawna obsługa komputera;
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 
 • Doświadczenie w popularyzacji nauk ścisłych (pokazy, dni otwarte, pikniki naukowe, itp.);
 • Doświadczenie w redakcji krótkich tekstów popularnonaukowych;
 • Umiejętność diagnozowania i serwisowania elektroniki i oprogramowania;
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych lub pedagogicznych;
 • Elastyczność w działaniu, umiejętności adaptacyjne;
 • Znajomość podstaw programowania.
 
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w instytucji popularyzującej naukę i technikę;
 • Umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu w instytucji publicznej;
 • Pracę  w nowoczesnym planetarium w instytucji nastawionej na promocję nauki;
 • Pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni ec1;
 • Dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • Nagrody jubileuszowe;
 • Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS, w tym: dofinansowanie karty sportowej; dofinansowanie wypoczynku; dofinansowanie wakacji dzieci;
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 07.03.2024 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 4 na stanowisko Prezenter (Referent) w Dziale Planetarium”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 4 na stanowisko Prezenter (Referent) w Dziale Planetarium
 
 • osobiście w sekretariacie,
 • listownie.
Adres składania dokumentów:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 7 marzec 2024 16:00
Termin składania dokumentów: 7 marzec 2024 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2024-02-08 10:28:42)
Liczba odwiedzin: 1202536

design by fast4net