Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 34/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Wydziale Marketingu i Komunikacji do spraw produkcji wideo umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu
Data wprowadzenia: 12 październik 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- tworzenie, produkcja oraz post-produkcja (montaż) treści wideo na potrzeby działań promocyjnych, w tym do mediów społecznościowych (m.in. FB, YT, LI, IG, TikTok)
- przygotowywanie materiałów promocyjnych w tym treści, animacji oraz kontentu video
- planowanie spotów, akcji marketingowych, opracowywanie scenariuszy spotów i nagrań
- planowanie komunikacji i koordynowanie transmisji wideo na żywo
- nagrywanie materiałów wideo na potrzeby mediów (TV, radio, media społecznościowe)
- tworzenie wideo reporterskich (relacje z wydarzeń, eventów, konferencji)
- archiwizowanie materiałów filmowych
- wsparcie techniczne przy wydarzeniach online i offline
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, niepełne wyższe (studenci ostatnich lat studiów) - mile widziane wykształcenie kierunkowe związane z tworzeniem i montażem materiałów wideo i filmów
- na stanowisko referenta nie jest wymagane doświadczenie zawodowe; na stanowisko specjalisty - przynajmniej 2 letnie
- doświadczenie przy tworzeniu wideo, udokumentowane przykładowymi realizacjami (prosimy o przedstawienie w dokumentach aplikacyjnych portfolio materiałów wideo)
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane
- znajomość kanałów mediów społecznościowych i trendów komunikacji
- zainteresowanie nowymi technologiami i rozwiązaniami wizualnymi
- znajomość narzędzi do tworzenia kontentu wideo w internecie
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 34 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Wydziale Marketingu i Komunikacji” można składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia 28 października 2022
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 28 październik 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 28 październik 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-10-12 09:46:40)
Liczba odwiedzin: 1226522

design by fast4net