Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 30/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/ Referentka w Wydziale Obsługi Klienta w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 21 listopad 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • profesjonalna obsługa zwiedzających i uczestników wydarzeń kulturalnych,
 • obsługa systemu sprzedażowego w kasach stacjonarnych,
 • obsługa systemu rezerwacji grupowych (obsługa rezerwacji telefonicznych),
 • przygotowywanie ofert dla biur podróży i placówek edukacyjnych,
 • prowadzenie komunikacji e-mailowej i na czacie z klientami i gośćmi zainteresowanymi naszymi usługami,
 • generowanie raportów sprzedażowych,
 • kontrolowanie przepływu dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • przygotowywanie pakietów gotówkowych,
 • prowadzenie wymaganej procedurami dokumentacji kasowej.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • wykształcenie przynajmniej średnie,
 • doświadczenie w pracy z klientem,
 • dyspozycyjność do pracy w godzinach funkcjonowania Centrów EC1, w tym praca co drugi weekend,
 • wysoka kultura osobista,
 • płynna i przejrzysta komunikacja z klientami w języku polskim.
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych

Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1,
 • stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie w instytucji publicznej,
 • dofinansowanie zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie wakacji dzieci,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
 • cv lub
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
Dodatkowo:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 20.12.2023 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 30 na stanowisko Referenta/Referentka w Wydziale Obsługi Klienta”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
 • Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 30 na stanowisko Referenta/Referentka w Wydziale Obsługi Klienta”.
  • osobiście w sekretariacie,
  • listownie.
Adres składania dokumentów:
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 20 grudzień 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 20 grudzień 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-11-21 12:10:58)
Liczba odwiedzin: 1215307

design by fast4net