Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 27/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista/Specjalistka w Dziale Edukacji Filmowej w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 25 październik 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • koordynacja działań edukacyjnych w przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej;
 • dbanie o relacje z klientami warsztatów edukacyjnych NCKF-u;
 • harmonogramowanie prac zespołu edukatorów;
 • przygotowanie wydarzeń i warsztatów edukacyjnych;
 • programowanie zajęć edukacyjnych w zakresie audiowizualności;
 • kierowanie ruchem klientów;
 • okazjonalne prowadzenie warsztatów edukacyjnych;
 • wparcie w prowadzeniu działalności edukacyjnej, wystawienniczej i kinowej NCKF-u;
 • podstawowa działalność promocyjna i wizerunkowa.
 
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • nastawienie na budowanie relacji z klientem;
 • dyspozycyjność do pracy w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w weekendy;
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,  umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie;
 • umiejętność budowania relacji z dziećmi i młodzieżą.
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 
 • zainteresowanie sektorem kultury i działaniami aktywizującymi społeczność lokalną;
 • doświadczenia na podobnym stanowisku – przede wszystkim w muzeach i innych centrach edukacji.
 
Oferujemy:
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • aktywność w nowoczesnym, nowo otwartym centrum laboratoriów edukacyjnych;
 • umowę o pracę w instytucji nastawionej na promocję filmu ambitnego i realizację działań upowszechniających kulturę filmową;
 • możliwość realizowania ambitnych przedsięwzięć kulturalnych;
 • dofinansowanie zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie wakacji dzieci.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 23.11.2023 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 27 na stanowisko Specjalisty/Specjalistki w Dziale Edukacji Filmowej”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
 • Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 27 na stanowisko Specjalisty/Specjalistki w Dziale Edukacji Filmowej”,
  • osobiście w sekretariacie,
  • listownie.
Adres składnia dokumentów:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 23 listopad 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 23 listopad 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-10-25 15:07:36)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-10-26 11:11:35)
Liczba odwiedzin: 1226548

design by fast4net