Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 16/2021 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Planetarium w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 27 lipiec 2021
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie pokazów, zajęć i innych wydarzeń w Planetarium/Kinie Sferycznym a także na ekspozycji
- współudział w przygotowywaniu zajęć, pokazów  i lekcji
- opieka nad odwiedzającymi Planetarium i ekspozycję Centrum Nauki i Techniki, udzielanie informacji na temat prezentowanych zjawisk
- obsługa/eksploatacja systemów projekcyjnych oraz sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do produkcji pokazów a także powierzonych narzędzi obserwacyjnych (teleskopy wraz z wyposażeniem)
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk ścisłych lub przyrodniczych, ewentualnie pedagogicznych
- na stanowisko specjalisty - przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe; na stanowisko referenta doświadczenie nie jest wymagane
- znajomość zagadnień związanych z astronomią, astrofizyką, kosmologią i pokrewnymi
- umiejętność ciekawego opowiadania w przystępny sposób o trudnych zjawiskach fizycznych i astronomicznych
- komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji oraz udzielanie informacji odwiedzającym
- dobra obsługa komputera
 
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w popularyzacji nauk ścisłych (pokazy, dni otwarte, pikniki naukowe)
- doświadczenie w redakcji krótkich tekstów popularnonaukowych
- znajomość podstaw programowania (zwłaszcza JavaScript, Python)
- znajomość sprzętu komputerowego, umiejętność diagnozowania i serwisowania elektroniki i oprogramowania
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 16 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Planetarium” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 19 września 2021 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy  w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 19 wrzesień 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 19 wrzesień 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2021-07-27 14:55:37)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2021-08-25 11:04:33)
Liczba odwiedzin: 1171130

design by fast4net