Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 12/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Marketingu i Komunikacji do spraw marketingu internetowego i social mediów umowa o pracę w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 6 kwiecień 2022
Treść ogłoszenia:  
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- samodzielne prowadzenie profili na Facebook’u, Instagram’ie, LinkedIn lub Tiktok’u
- inicjowanie nowych działań i aktywności promocyjnych w celu kreowania wizerunku „EC1 Łódź-Miasto Kultury”
- opracowywanie materiałów marketingowych i promocyjnych
- raportowanie działań i tworzenie miesięcznych harmonogramów publikacji oraz sprawozdań z przeprowadzonych działań marketingowych
- poszukiwanie i rozwijanie nowych kanałów komunikacji z potencjalnymi klientami
- zasilanie treściami promocyjnymi strony internetowej poprzez panel administracyjny
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe preferowane z zakresu marketingu, dziennikarstwa, grafiki komputerowej
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym roczne w prowadzeniu kampanii digitalowych oraz zarządzaniu kanałami social media (prosimy o dodanie listy prowadzonych profili w social mediach oraz przedział czasowy opieki nad nimi)
- doskonała znajomość Facebook’a i Instagram’a, mile widziana znajomość LinkedIn’a lub Tiktok’a
- praktyczna znajomość Facebook Ads, mile widziana znajomość Google Ads
- umiejętność posługiwania się panelem do zarządzania treścią WordPress
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane
- certyfikaty potwierdzające ukończone kursy oraz znajomość social mediów oraz narzędzi Google
- doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads, Tiktok’a
- umiejętność realizacji działań PR, w tym tworzenia komunikatów prasowych
- doświadczenie w realizacji i obróbce materiałów zdjęciowych i wideo do publikacji w social mediach
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 12 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Marketingu i Komunikacji” można składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia 29 kwietnia 2022
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 29 kwiecień 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 29 kwiecień 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-04-06 08:21:13)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2022-04-22 10:01:06)
Liczba odwiedzin: 1226270

design by fast4net