Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 10/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 8 marzec 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w przygotowaniu, testowaniu i wdrażaniu oferty edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Studiach Edukacji Filmowej (studio telewizyjne, dźwięku, postprodukcji, efektów specjalnych)
- udział w przygotowaniu contentu multimedialnego, który będzie wykorzystywany do działań warsztatowych w Studiach Edukacji Filmowej
- prowadzenie stałych i cyklicznych warsztatów i demonstracji filmowych dla grup szkolnych, odbiorców indywidualnych
- obsługa sprzętu filmowego, fotograficznego, programów do produkcji i postprodukcji, efektów specjalnych, motion capture - w ramach działań edukacyjnych
- przeprowadzanie konserwacji sprzętu studyjnego
- współpraca przy opracowywaniu niestandardowych realizacji postprodukcyjnych
- udział w archiwizacji i zarządzaniu danymi, rozliczaniu projektów, dokonywaniu zakupów
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, kierunkowe
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji projektów w sektorze kultury, edukacji i animacji kulturalnej bądź mediów, produkcji filmowej/TV/dźwiękowej
- znajomość minimum 4 zagadnień z poniższego zakresu:
- montażu i edycji obrazu; obsługi programów DaVinci Resolve i/lub Adobe Premiere
- podstawowej wiedzy dot. color grading'u
- technik nagraniowych na planie filmowym i w studio, realizacji foley, udźwiękowienia i zgrania w formatach Dolby: wiedzy umożliwiającej poruszanie się w programach typu ProTools, Waves, Izotope, znajomości mikrofonów, przedwzmacniaczy, miksera/sterownika DAW, oraz sieci Dante
- wiedzy teoretycznej dot. produkcji/transmisji dźwięku/obrazu
- podstaw dot. wizualnych efektów specjalnych 2D i 3D; np. pracy w After Effects i Unreal Engine
- doświadczenia w pracy z green screen'em (kluczowanie, kadrowanie)
- podstawowych umiejętności dot. oświetlania planu filmowego (lampy: Arri, Astera), studia telewizyjnego i studia fx (lampy: Nanlite); automatyzacji świateł/sterownik DMX
- znajomości zagadnień związanych z systemami MoCap, np. oprogramowaniem Vicon i MotionBuilder; umiejętności prawidłowego trackowania postaci, retargeting
- pracy z kamerami (rejestracja, rigowanie), zmienną optyką, stabilizacją obrazu (EasyRig, Ronin2),  transmisją obrazu (bezprzewodowa, NDI), streaming'iem
- umiejętności obsługi stołów wizyjnych (np. Tricaster), znajomości procesu realizacji TV Live
- obsługi projektora DCP
- ogólnej wiedzy dotyczącej kinematografii
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
- doświadczenie pedagogiczne
- znajomość języka angielskiego
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 10 na stanowisko Specjalisty w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia 5 maja 2023
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 5 maj 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 5 maj 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-03-08 14:08:45)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-03-31 12:21:10)
Liczba odwiedzin: 1202825

design by fast4net