Rejestr zmian
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
2012-10-26 09:50:18
Edycja informacji (Wykonanie zamówienia uzupełniającego obejmującego roboty budowlane w zakresie sieci zewnętrznych i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci i przyłącza wodociągowego, w obrębie kompleksu budynków EC-1 Wschód, w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacji na cele kulturalno artystyczne – Zadnie 2 EC – 1 Zachód , objętego umową Nr 41/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku.) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-26 09:49:57
Edycja informacji (Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji stalowej budynków Kotłowni, Maszynowni, Pompowni w ramach Projektu Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacji na cele kulturalno artystyczne - Zadanie 2 EC - 1 Zachód, objętego umową Nr 41-2010 z dnia 26 lipca 2010 roku. ) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-26 09:48:50
Edycja informacji (Usługi projektowe i budowlane polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej i budowlanej oraz wykonaniu robót budowlanych objętych zadaniem Adaptacji budynku nr 12 zlokalizowanego na działce nr 180/12 oraz budynku nr 1 zlokalizowanego na działce nr 180/48 położonego w Łodzi przy ul. Targowej 1/3 z przeznaczeniem na siedzibę Instytucji EC1 Łódź – Miasto Kultury) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-26 09:48:20
Edycja informacji (Wykonanie usługi doradczej dotyczącej badania i analizy stanu realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) wdrażanego przez Miasto Łódź na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r., przedstawienie oceny realizacji Programu w istniejącym układzie organizacyjnym oraz przedstawienie rekomendacji dotyczącej organizacji prac oraz metodyki zarządzania tymi pracami) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-24 11:58:42
Edycja załącznika (2012.10.24_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_do_wszystkich_zainteresowanych.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-24 11:58:40
Edycja załącznika (2012.10.24_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_do_wszystkich_zainteresowanych.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-24 11:58:35
Dodanie załącznika (2012.10.24_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_do_wszystkich_zainteresowanych.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-04 13:26:15
Edycja załącznika (ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia3.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-04 13:26:10
Edycja załącznika (ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia3.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2012-10-04 13:26:06
Dodanie załącznika (ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia3.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
‹‹‹ 1 ... | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | ... 416 ›››
Liczba odwiedzin: 1328458

design by fast4net