Rejestr zmian
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
2011-09-27 15:23:09
Dodanie informacji (Ogłoszenie o przetargu na Usługi doradcze i eksperckie dotyczące oceny rozwiązań proponowanych w studium wykonalności pt. Wykonanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie Projektuj i wybuduj dotyczących budowy linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz do linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-27 15:13:26
Dodanie informacji (Usługi w zakresie korekty. składu oraz druku publikacji książkowej wraz z dostarczeniem) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-27 13:52:07
Dodanie informacji (Rozbiórka ściany po stronie północnej istniejących zabudowań w granicach z działką sąsiednią oraz zabezpieczenie konstrukcji budynku przy ul. Tuwima 48) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-27 13:41:22
Edycja informacji (Przetarg na wykonanie studium wykonalności) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-27 13:33:19
Dodanie informacji (Usunięcie kolizji 5-ciu istniejących kabli światłowodowych w kanale uzbrojenia przy południowej ścianie budynku S2 EC-1 Wschód z robotami demontażowymi i rozbiórkowymi tego kanału oraz pracami przy wykonaniu izolacji zewnętrznej przeciwwilgociowej fundamentów i ścian po południowej stronie budynku S2 EC-1 Wschód) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-27 13:21:36
Dodanie informacji (Usunięcie z placu budowy odpadów niebezpiecznych z uwzględnieniem ich wydobycia pomiaru objętości, załadunku, transportu i unieszkodliwienia) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-23 16:42:37
Dodanie informacji (Obsługa prawna świadczona na rzecz EC1 Łódź - Miasto Kultury) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-23 16:40:37
Dodanie informacji (Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów EC1 Łódź) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-23 15:09:49
Edycja informacji (Samorządowa instytucja kultury EC1 Łódź Miasto Kultury zaprasza do złożenia oferty wstępnej na realizację zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego p.t. „Usługa doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn „Rewitalizacja EC-1 Łódź i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych\") na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-23 15:00:32
Dodanie informacji (Samorządowa instytucja kultury EC1 Łódź Miasto Kultury zaprasza do złożenia oferty wstępnej na realizację zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego p.t. „Usługa doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn „Rewitalizacja EC-1 Łódź i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych\") na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
‹‹‹ 1 ... | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 ›››
Liczba odwiedzin: 1361042

design by fast4net