Rejestr zmian
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
2011-09-28 15:07:28
Dodanie informacji Główna księgowa na podstronie - Struktura organizacyjna
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 14:12:04
Edycja załącznika (siwz.23.02_wydruki_ec1.pdf) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 14:11:04
Dodanie informacji (Wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego pn. Wykonanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie Projektuj i wybuduj dotyczących budowy linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz do linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP. Nr ZP-05-09-2011) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 14:06:57
Dodanie informacji (Wykonanie usługi doradczej dotyczącej badania i analizy stanu realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) wdrażanego przez Miasto Łódź na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r., przedstawienie oceny realizacji Programu w istniejącym układzie organizacyjnym oraz przedstawienie rekomendacji dotyczącej organizacji prac oraz metodyki zarządzania tymi pracami) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 13:40:28
Dodanie informacji (Obsługa prawna świadczona na rzecz EC1 Łódź - Miasto Kultury) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 13:36:51
Dodanie informacji (Usługa doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn Rewitalizacja EC-1 Łódź i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 13:32:47
Dodanie informacji (Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 13:15:05
Dodanie informacji (Przetarg ograniczony) na podstronie - Przetargi - kategorie
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 13:00:50
Dodanie informacji (Usługa nadzoru autorskiego w ramach planowanej realizacji inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja budynków EC-1 Wschód wraz z adaptacją na cele kulturalno-artystyczne) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2011-09-28 12:58:25
Edycja informacji (Wykonanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie projektuj i wybuduj – dotyczących budowy linii kolejowej, na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP) na podstronie - Przetargi
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
‹‹‹ 1 ... | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 ›››
Liczba odwiedzin: 1361053

design by fast4net