Rejestr zmian
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
2013-11-04 11:13:21
Edycja informacji (Dialog techniczny dotyczący świadczenia usług ochrony fizycznej budynków oraz terenów przyległych po najstarszej łódzkiej elektrowni – EC1 Wschód, zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Targowej 1/3. UWAGA!! Zmiana Terminu oględzin obiektów na 27 marca 2013 roku o godz. 11:00. UWAGA!!) na podstronie - Ogłoszenia
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-11-04 11:13:14
Edycja informacji (Dialog techniczny dotyczący świadczenia usług porządkowych w zrewitalizowanych budynkach po najstarszej łódzkiej elektrowni EC1 Wschód (ul. Targowa 1/3) o łącznej powierzchni użytkowej 19.260 m2 i kubaturze 114.246 m3 oraz na terenach zewnętrznych ( drogi, chodniki, tereny zielone ) o powierzchni ok. 10.000 m2 UWAGA!! Zmiana Terminu oględzin obiektów na 27 marca 2013 roku o godz. 09:00. UWAGA!! ) na podstronie - Ogłoszenia
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-11-04 11:13:05
Dodanie informacji (Konsultacje techniczne w zakresie przygotowania postępowania konkursowego w zakresie wyboru najemców powierzchni przeznaczonych do wynajmu.) na podstronie - Ogłoszenia
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-10-30 10:37:17
Edycja informacji (Wykonanie usługi doradczej dotyczącej badania i analizy stanu realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) wdrażanego przez Miasto Łódź na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r., przedstawienie oceny realizacji Programu w istniejącym układzie organizacyjnym oraz przedstawienie rekomendacji dotyczącej organizacji prac oraz metodyki zarządzania tymi pracami) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-10-28 12:42:26
Edycja informacji (Technical dialogue in the design, delivery, installation, commissioning and implementation of two separate projection systems for Planetarium and 3D Cinema domes in revitalized complex of buildings EC-1 Łódź (Poland).) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-10-28 12:41:59
Edycja informacji (Dialog techniczny w zakresie projektowania, dostawy, montażu, uruchomienia i wdrożenia systemów projekcyjnych dla dwóch oddzielnych kopuł projekcyjnych Planetarium i Kina 3D w rewitalizowanym kompleksie budynków EC-1 Łódź.) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-10-22 15:05:31
Dodanie załącznika (wyjasnienia_2.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-10-21 15:56:09
Edycja informacji (Analiza dotycząca możliwości rozszerzenia zakresu wykorzystania powierzchni użytkowych w budynku EC-1 - Wschód (Centrum Sztuki Filmowej), rewitalizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” oraz opracowanie projektu umowy pomiędzy Miastem Łódź a Instytucją Kultury „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) wraz z ustaleniem zasad obliczania rekompensaty z tytułu świadczenia UOIG.”
!!!UWAGA!!!
Z uwagi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert przesuwa na dzień 29.10.2013 godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert przesuwa na dzień 29.10.2013 godzina 10:30.

) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-10-21 15:54:49
Dodanie załącznika (wyjasnienie.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
2013-10-21 15:54:14
Dodanie załącznika (ogloszenieozmianieogloszenia.pdf) na podstronie - Przetargi aktualne
Wprowadził: Paweł Kowalczyk
‹‹‹ 1 ... | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | ... 611 ›››
Liczba odwiedzin: 1402245

design by fast4net