Ogłoszenia
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
29.05.2023

ZAPROSZENIE do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym wynajmu i użytkowania powierzchni przewidzianych do prowadzenia działalności komercyjnych w budynkach zrewitalizowanego obiektu “EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
Dyrektor „EC1 Łódź — Miasto Kultury" w Łodzi zaprasza potencjalne podmioty („Oferentów") do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym wynajmu przestrzeni komercyjnych pod lokale gastronomiczne oraz handlowo – usługowe w kompleksie dawnej elektrociepłowni EC1 przy ulicy Targowej 1/3 w Łodzi, w obiekcie EC1 Łódź (zwanego dalej „EC1").
Celem dialogu jest ustalenie kręgu podmiotów zainteresowanych najmem przestrzeni komercyjnych, których “EC1 Łódź — Miasto Kultury” zaprosi w kolejnym etapie do złożenia oferty lub do udziału w negocjacjach mających na celu zawarcie umowy najmu.
Przestrzeń przeznaczona pod lokale gastronomiczne lub pod lokale handlowo – usługowe wskazana jest w “Podręczniku dla Najemcy” (zał. nr 2)  i w znajduje się w budynkach:
  1. EC1 Wschód – S1; poziom -1, lokal B (budynek S1)
  2. EC1 Wschód – S1; poziom -1; 0; +2, lokal C (budynek S1)
  3. EC1 Wschód – S1; poziom 0; +1, lokal D (budynek S1)
Załączniki do Zaproszenia zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, na stronie poświęconej długoterminowemu najmowi powierzchni komercyjnych.

Oferenci zainteresowani udziałem w dialogu konkurencyjnym winni dokonać zgłoszenia zgodnie z wzorem Formularza na daną przestrzeń wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami.
Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 19 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00.
 

Zgłaszający do udziału mogą przed złożeniem Formularza przesyłać pytania oraz obejrzeć przestrzenie przeznaczone do wynajmu we wcześniej uzgodnionym terminie, do dnia 16.06.2023 r. W tym celu prosimy o kontakt z Panią Iwoną Nogalą-Szymańską wysyłając wiadomość na adres email: iwona.nogala-szymanska@ec1lodz.pl.Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-05-29 14:15:41)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-05-29 14:21:08)
Liczba odwiedzin: 95772

design by fast4net