Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko:Koordynator wydarzeń i wystaw
Data wprowadzenia: 1 październik 2014
Treść ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko:
Koordynator wydarzeń i wystaw

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- opracowywanie wycen związanych z organizacją wydarzeń i wystaw dla klientów zewnętrznych,
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na organizację imprez oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym,
- opracowywanie planów i harmonogramów dotyczących organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, ogólnodostępnych, przewidzianych dla mieszkańców regionu oraz turystów,
- planowanie i udział w organizacji wydarzeń realizowanych przez podmioty zewnętrzne
- koordynacja działań związanych z udziałem w organizacji wydarzeń kulturalnych, festiwali i innych wydarzeń organizowanych przez instytucje zewnętrzne,
- nadzór nad realizacją harmonogramów i budżetów, raportowanie wyników,
- współpraca ze służbami, zapewniającymi bepieczeństwo podczas wydarzeń, organizacja przedsięwzięć od strony logistycznej.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: socjologia, marketing
- staż pracy w instytucjach kultury,
- doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych, w tym o charakterze masowym (portfolio),
- doświadczenie w redagowania tekstów promocyjnych oraz tekstów synonimicznych,
- dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat. B,
- obsługa systemów CMS,
- obsługa kont portali społecznościowych.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- portfolio i bibliografia – jeśli wymagane;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2014 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 22 października 2014 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 22 październik 2014 16:00
Termin składania dokumentów: 22 październik 2014 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2014-10-01 14:34:21)
Liczba odwiedzin: 1215392

design by fast4net