Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko: Koordynator pracowni i warsztatów twórczych
Data wprowadzenia: 1 październik 2014
Treść ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko:
Koordynator pracowni i warsztatów twórczych

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w pracach związanych z wyposażaniem pracowni twórczych na wszystkich etapach współpracy z wykonawcą,
- organizacja i koordynacja grup warsztatowych związanych z ceramiką, szkłem, biżuterią, designem, fotografią, malarstwem, tańcem, charakteryzacją, scenografią, projektowaniem kostiumów i rekwizytów,
- prowadzenie systemu rejestracji klientów i uczestników warsztatów twórczych,
- planowanie i koordynowanie działań związanych z promocją warsztatów twórczych,
- planowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu materiałów i sprzętu niezbędnych do prowadzenia zajęć,
- współpraca z przedstawicielami uczelni wyższych oraz szkół artystycznych z regionu województwa Łódzkiego,
- współpraca z organizatorami festiwali z zakresu sztuki i design,
- udział w pracach związanych z wyposażeniem warsztatów twórczych na wszystkich etapach współpracy z dostawcami.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w zakresie organizacji działań promocyjnych, oraz promocji wydarzeń kulturalnych, - dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:
-umiejętność obsługi programów graficznych (w tym CorelDraw, Adobe InDesign, 3D Max Studio, Adobe Photoshop),
-prawo jazdy kategorii B,
- obsługa systemów CMS,
- obsługa kont portali społecznościowych

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- portfolio i bibliografia – jeśli wymagane;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2014 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 22 października 2014 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 22 październik 2014 16:00
Termin składania dokumentów: 22 październik 2014 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2014-10-01 14:27:17)
Liczba odwiedzin: 1203274

design by fast4net