Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 9/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Marketingu i Komunikacji (w zakresie online marketingu) w wymiarze 1/2 etatu
Data wprowadzenia: 2 marzec 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie profili na: Facebook’u, Instagram’ie, Youtube, Tiktok’u
- inicjowanie nowych działań i aktywności promocyjnych w celu kreowania wizerunku Instytucji
- opracowywanie materiałów marketingowych i promocyjnych
- raportowanie działań i tworzenie miesięcznych harmonogramów publikacji oraz sprawozdań z przeprowadzonych działań marketingowych
- poszukiwanie kreatywnych pomysłów promocji i rozwijanie nowych kanałów komunikacji z potencjalnymi Klientami
- zasilanie treściami promocyjnymi strony EC1 Łódź poprzez panel administracyjny serwisu
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie przynajmniej średnie
- na stanowisko specjalisty przy posiadaniu wykształcenia średniego - przynajmniej czteroletnie doświadczenie w pracach objętych ogłoszeniem, zaś przy wyższym - doświadczenie dwuletnie w prowadzeniu kampanii digitalowych oraz zarządzaniu kanałami Social Media
- doskonała znajomość: Facebook’a i Instagram’a; mile widziana znajomość LinkedIn’a lub Tiktok’a
- praktyczna znajomość Facebook Ads (mile widziana znajomość platformy Google Ads)
- umiejętność posługiwania się programem graficznym, np. Canva oraz swoboda w posługiwaniu się słowem pisanym
- umiejętność posługiwania się panelem do zarządzania treścią WordPress
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
- certyfikaty potwierdzające ukończone kursy oraz znajomość Social Mediów oraz narzędzi Google
- umiejętność realizacji działań PR, w tym tworzenia komunikatów prasowych
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 9 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Marketingu i Komunikacji, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia 21 marca 2023
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 21 marzec 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 21 marzec 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-03-06 08:20:05)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-03-06 08:21:28)
Liczba odwiedzin: 1226514

design by fast4net