Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 7/2024 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/ Referentka w Dziale Projekcji i Wydarzeń Filmowych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 2 kwiecień 2024
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • dbanie o prawidłowy przebieg seansów w salach kinowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej;
 • obsługa projektorów cyfrowych i analogowych w trakcie projekcji filmowych (oferujemy niezbędne szkolenie w tym zakresie);
 • organizacja wydarzeń filmowych realizowanych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej;
 • przygotowanie spotkań z twórcami, premier filmowych w ramach działalności bieżącej kina NCKF-u;
 • kierowanie ruchem klientów;
 • podstawowa działalność promocyjna i wizerunkowa;
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji projektu, rozliczanie raportów i faktur.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne);
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • dyspozycyjność do pracy w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w weekendy;
 • znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 • doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • sprawność organizacyjna, terminowość, zainteresowanie sektorem kultury i działaniami aktywizującymi społeczność lokalną;
 • umiejętność obsługi projektorów cyfrowych i analogowych.
 
Oferujemy:
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • aktywność w nowoczesnym, nowo otwartym centrum laboratoriów edukacyjnych;
 • umowę o pracę w instytucji nastawionej na promocję filmu ambitnego i realizację działań upowszechniających kulturę filmową;
 • możliwość realizowania ambitnych przedsięwzięć kulturalnych– w tym spotkań z twórcami kina, premier filmowych, wystaw, działań wydawniczych;
 • dofinansowanie zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie wakacji dzieci.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 01.05.2024 roku poprzez formularz rekrutacyjny, dostępny pod adresem:
APLIKUJ
Oferta musi zawierać cv.
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
 
 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=79bb81fce87f4098a7b5a3c7b823c7aa
Data ważności: 1 maj 2024 16:00
Termin składania dokumentów: 1 maj 2024 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2024-04-02 15:30:32)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2024-04-03 09:46:51)
Liczba odwiedzin: 1202662

design by fast4net