Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 7/2020 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Informatyki i Multimediów w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 25 listopad 2020
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- zarządzanie/administracja systemami IT
- dbałość o bezpieczeństwo systemów IT
- monitoring funkcjonowania usług
- tworzenie kopii zapasowych
- współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania
- planowanie rozwoju pozostających pod opieką systemów IT
- przeprowadzanie testów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
- nadzór nad prowadzeniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu teleinformatycznego

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, elektronika
- na stanowisko specjalisty – przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
- na stanowisko administratora sieci - przynajmniej 4 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku a także: umiejętność zarządzania siecią LAN/WAN, siecią WiFi, środowiskiem serwerów fizycznych i wirtualnych (w oparciu o VmWare, Citrix) a także znajomość systemów Windows Server (Active Directory, DNS, DHCP, RADIUS, GPO, File Server) oraz Linux
- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej i komunikację z producentami sprzętu i oprogramowania

Wymagania dodatkowe na stanowisko administratora sieci:
- zarządzanie serwerami pocztowymi (np. fortimail)
- zarządzanie centralami telefonicznymi (Asterisk)
- obsługa zagadnień chmurowych (Azure, AWS)

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 7 na stanowisko Specjalisty/Administratora sieci w Dziale Informatyki i Multimediów” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 3 lutego 2021 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 3 luty 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 3 luty 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2020-11-25 07:32:20)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2021-01-27 11:38:09)
Liczba odwiedzin: 1215318

design by fast4net