Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 5/2024 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy Animator Strefy dla Dzieci „Ul. Żywiołów” w wymiarze 0,5 i 0,25 etatu.
Data wprowadzenia: 27 luty 2024
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Informowanie zwiedzających Strefę dla Dzieci o możliwościach, tematyce i sposobie korzystania ze stanowisk. Eksponatów i innych elementów „Ul. Żywiołów”;
 • Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji Ul. Żywiołów i pomoc przy korzystaniu z eksponatów;
 • Bieżące monitorowanie bezpieczeństwa i porządku na ekspozycji;
 • Prowadzenie zajęć dla klientów indywidualnych, prowadzenie zajęć dla grup, urodzin, półkolonii, wydarzeń i eventów;
 • Bieżący nadzór nad ekspozycją (monitorowanie prawidłowości działania urządzeń);
 • Prowadzenie zajęć w pokoju opieki nad dziećmi;
 • Wprowadzanie usprawnień pracy zespołu, kreowanie oferty dla dzieci;
 • Przestrzeganie standardu obsługi zwiedzających;
 • Aktywne uczestniczenie w przedsięwzięciach wydziału.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku 3-10 lat;
 • Wykształcenie średnie;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność ciekawego i zrozumiałego rozmawiania o otaczającym świecie;
 • Empatia;
 • Spokój, opanowanie, cierpliwość;
 • Gotowość do uczenia się i dzielenia wiedzą;
 • Samodzielność;
 • Asertywność;
 • Biegłe posługiwanie się językiem polskim.
 
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 
 • Kurs wychowawcy wypoczynku wakacyjnego;
 • Kurs animatora czasu wolnego;
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Znajomość języków obcych
 
 
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w instytucji popularyzującej naukę;
 • Umowę o pracę w wymiarze 0,25 lub 0,5 etatu;
 • Pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • Dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • Nagrody jubileuszowe;
 • Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS, w tym: dofinansowanie karty sportowej; dofinansowanie wypoczynku; dofinansowanie wakacji dzieci;
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 25.03.2024 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 5 na stanowisko Animatora Strefy dla Dzieci”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 5 na stanowisko Animatora Strefy dla Dzieci”.
 
 • osobiście w sekretariacie,
 • listownie.
Adres składania dokumentów:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 25 marzec 2024 16:00
Termin składania dokumentów: 25 marzec 2024 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2024-02-27 09:48:18)
Liczba odwiedzin: 1202607

design by fast4net