Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 29/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 8 listopad 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • nadzorowanie i koordynowanie działań zewnętrznej firmy ochrony na terenie kompleksu EC1; egzekwowanie realizacji umów z firmami zewnętrznymi;
 • projektowanie i opracowywanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem;
 • przygotowywanie analiz i raportów o stanie bezpieczeństwa oraz proponowanie zmian w tym zakresie;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej;
 • planowanie oraz koordynowanie czynności w zakresie bezpieczeństwa podczas wydarzeń organizowanych przez EC1;
 • nadzór nad systemami bezpieczeństwa stosowanymi w obiekcie;
 • kierowanie pracą podległych pracowników.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w podobnej roli, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem;
 • doświadczenie w zarządzaniu ludźmi;
 • znajomość systemów bezpieczeństwa: SKD, SSWiN, CCTV;
 • znajomość ustawy o ochronie osób i mienia;
 • wykształcenie minimum średnie.
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność organizowania i nadzorowanie pracy pracowników,
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe w ochronie;
 • umiejętność przygotowywania dokumentacji przetargowej;
 • wykształcenie wyższe.
 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w instytucji publicznej;
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS, w tym: dofinansowanie zajęć sportowych; dofinansowanie wypoczynku; dofinansowanie wakacji dzieci;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 7.12.2023 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 29 na stanowisko Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
 • Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 29 na stanowisko Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa”,
  • osobiście w sekretariacie,
  • listownie.
Adres składania dokumentów:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 7 grudzień 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 7 grudzień 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-11-08 13:09:17)
Liczba odwiedzin: 1202577

design by fast4net