Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 26/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista/Specjalistka w Dziale Edukacji Filmowej w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 24 październik 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Opieka nad studiami edukacyjnymi Narodowego Centrum Kultury Filmowej, a przede wszystkim nad pracownią postprodukcji;
 • Udział w przygotowaniu treści multimedialnych, które będą wykorzystywane do działań warsztatowych w Studiach Edukacji Filmowej;
 • Prowadzenie stałych i cyklicznych warsztatów i demonstracji filmowych dla grup szkolnych, odbiorców indywidualnych;
 • Obsługa sprzętu filmowego oraz programów do produkcji i postprodukcji;
 • Przeprowadzanie konserwacji sprzętu w salach edukacji filmowej;
 • Udział w archiwizacji i zarządzaniu danymi, rozliczaniu projektów, dokonywaniu zakupów.
 
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia;
 • Przynajmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji projektów w sektorze kultury, edukacji i animacji kulturalnej bądź mediów, produkcji filmowej/TV/dźwiękowej;
 • Znajomość minimum 4 zagadnień z poniższego zakresu:
  • montażu i edycji obrazu; obsługi programów DaVinci Resolve i/lub Adobe Premiere;
  • podstawowej wiedzy dot. color grading'u;
  • technik nagraniowych na planie filmowym i w studio, realizacji foley, udźwiękowienia i zgrania w formatach Dolby: wiedzy umożliwiającej poruszanie się w programach typu ProTools, Waves, Izotope, znajomości mikrofonów, przedwzmacniaczy, miksera/sterownika DAW, oraz sieci Dante;
  • wiedzy teoretycznej dot. produkcji/transmisji dźwięku/obrazu;
  • podstaw dot. wizualnych efektów specjalnych 2D i 3D; np. pracy w After Effects i Unreal Engine;
  • doświadczenia w pracy z green screen'em (kluczowanie, kadrowanie);
  • podstawowych umiejętności dot. oświetlania planu filmowego (lampy: Arri, Astera), studia telewizyjnego i studia fx (lampy: Nanlite); automatyzacji świateł/sterownik DMX;
  • znajomości zagadnień związanych z systemami MoCap, np. oprogramowaniem Vicon i MotionBuilder; umiejętności prawidłowego trackowania postaci, retargeting;
  • pracy z kamerami (rejestracja, rigowanie), zmienną optyką, stabilizacją obrazu (EasyRig, Ronin2),  transmisją obrazu (bezprzewodowa, NDI), streaming'iem;
  • umiejętności obsługi stołów wizyjnych (np. Tricaster), znajomości procesu realizacji TV Live;
  • obsługi projektora DCP.
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 • Doświadczenie pedagogiczne
 • Znajomość języka angielskiego
 
Oferujemy:
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • aktywność w nowoczesnym, nowo otwartym centrum laboratoriów edukacyjnych;
 • umowę o pracę w instytucji nastawionej na promocję filmu ambitnego i realizację działań upowszechniających kulturę filmową;
 • możliwość realizowania ambitnych przedsięwzięć kulturalnych;
 • dofinansowanie zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie wakacji dzieci.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 23.11.2023 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 26 na stanowisko Specjalisty/Specjalistki w Dziale Edukacji Filmowej”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
 • Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 26 na stanowisko Specjalisty/Specjalistki w Dziale Edukacji Filmowej”,
  • osobiście w sekretariacie,
  • listownie.
Adres składnia dokumentów:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
 
Data ważności: 23 listopad 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 23 listopad 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-10-24 15:45:52)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-10-26 11:10:50)
Liczba odwiedzin: 1202668

design by fast4net