Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 25/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Kierownik Wydziału Zadań Komercyjnych w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 20 wrzesień 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- planowanie oraz koordynowanie czynności w zakresie sposobu zagospodarowania i wynajmu powierzchni komercyjnych w poszczególnych kompleksach budynków;
- nadzorowanie i koordynowanie działań komercyjnych na terenie kompleksu EC1;
- projektowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych, a także innych, zleconych, w przestrzeni kompleksu EC1;
- negocjowanie warunków sprzedaży powierzchni w zakresie krótkoterminowym (imprezy, konferencje) a także długoterminowym (restauracje, kluby, przestrzeń reklamowa, lokale usługowe);
- nadzorowanie realizacji umów sprzedaży powierzchni komercyjnych;
- prowadzenie przedsięwzięć w zakresie wynajmu, dzierżawy lub innych form udostępniania składników majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw i wartości niematerialnych;
- pozyskiwanie sponsorów i partnerów biznesowych;
- kierowanie pracą wydziału;
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w podobnej roli, w tym co najmniej 2 letnie na stanowisku kierowniczym;
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki ekonomia, prawo, administracja;
- umiejętności z zakresu prowadzenia projektów komercyjnych;
- umiejętności negocjacyjne;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- umiejętności związane z kierowaniem, motywowaniem, angażowaniem zespołu pracowników.
 
Dodatkowe:
- otwartość na zmian, elastyczność w działaniu;
- wysoki poziom samodzielności;
- bardzo dobra organizacja pracy.
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub zamiennie- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 25 na stanowisko Kierownika Wydziału Zadań Komercyjnych”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 30.11.2023 roku
Oferty można składać również na adres mailowy: rekrutacje@ec1lodz.pl
W temacie wiadomości proszę o wpisanie treści: „Nabór nr 25”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 listopad 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 30 listopad 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-09-20 10:27:18)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-10-27 14:28:24)
Liczba odwiedzin: 1202565

design by fast4net