Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 22/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalistka/Specjalista (w zakresie marketingu/PR) w Wydziale Marketingu i Komunikacji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 2 sierpień 2023
Treść ogłoszenia: Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalistka/Specjalista (w zakresie marketingu/PR) w Wydziale Marketingu i Komunikacji będzie odpowiedzialna za kreatywną promocję i rozwijanie obecności EC1 Łódź w mediach społecznościowych oraz za tworzenie atrakcyjnych i interesujących treści dla klientów.
 
Do zakresu zadań będzie należało w szczególności:
 • prowadzenie profili na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Youtube,
 • inicjowanie nowych działań i aktywności promocyjnych, które pomogą w kreowaniu wizerunku „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi oraz centrów wchodzących w skład Instytucji,
 • opracowywanie materiałów marketingowych i promocyjnych,
 • regularne raportowanie przeprowadzonych działań oraz tworzenie miesięcznych harmonogramów publikacji i sprawozdań z działań marketingowych,
 • poszukiwanie kreatywnych pomysłów na promocję oraz rozwijanie nowych kanałów komunikacji z potencjalnymi Klientami,
 • gromadzenie materiałów do publikacji w social mediach, takich jak zdjęcia, wywiady, wideo,
 • zasilanie treściami promocyjnymi strony „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi poprzez panel administracyjny serwisu;
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • wyższe wykształcenie,
 • co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kampanii digitalowych i zarządzaniu kanałami social media,
 • doskonała znajomość Facebook’a i Instagram’a,
 • doskonała znajomość mechanizmów wpływających na budowanie zasięgów i treści viralowych,
 • znajomość narzędzi takich jak: Manager Reklam Facebook, Facebook Business Manager, Google Ads, w tym praktyczna znajomość Facebook Ads,
 • znajomość programów graficznych Adobe lub CANVA oraz śledzenie trendów w zakresie grafiki i wideo na platformach społecznościowych,
 • umiejętność obsługi panelu do zarządzania treścią WordPress,
 • umiejętność tworzenia angażujących treści,
 • doświadczenie w realizacji i obróbce zdjęć i materiałów video dedykowanych do publikacji w social mediach,
 • doświadczenie w przygotowywaniu contentu oraz moderacji komunikacji z użytkownikami,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 
Wymagania dodatkowe:
 • certyfikaty potwierdzające ukończone kursy oraz znajomość social mediów oraz narzędzi Google,
 • znajomość aplikacji Prowly,
 • znajomość i doświadczenie w prowadzeniu profili na Tiktok’u lub LinkedInie,
 • umiejętność realizacji działań PR, w tym tworzenia komunikatów prasowych;
 
Do swojego CV prosimy o dodanie listy prowadzonych profili w mediach społecznościowych oraz przedział czasowy opieki nad nimi.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 22 na stanowisko Specjalista / Specjalistka w Wydziale Marketingu i Komunikacji, należy składać
w terminie do dnia 8 września 2023 r., osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
Oferty można składać również na adres mail: rekrutacje@ec1lodz.pl .
W temacie wiadomości proszę o wpisanie treści „ Nabór Nr 22” .
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000)
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.

Data ważności: 8 wrzesień 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 8 wrzesień 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-08-02 10:50:00)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-08-03 11:51:29)
Liczba odwiedzin: 1226579

design by fast4net