Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 2/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Planetarium w wymiarze pełnego bądź niepełnego czasu pracy
Data wprowadzenia: 19 styczeń 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie pokazów i innych wydarzeń w Planetarium/Kinie Sferycznym
- współudział w przygotowywaniu zajęć, pokazów i wydarzeń w Planetarium/Kinie Sferycznym
- opieka nad odwiedzającymi Planetarium i ekspozycję Centrum Nauki i Techniki
- udzielanie informacji na temat prezentowanych zjawisk, prowadzenie zajęć na ekspozycji wokół Planetarium
i w Centrum Nauki i Techniki
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk ścisłych lub przyrodniczych, ewentualnie pedagogicznych
- na stanowisko specjalisty - przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe; na stanowisko referenta doświadczenie nie jest wymagane
- znajomość zagadnień związanych z astronomią, astrofizyką, kosmologią i pokrewnymi
- umiejętność ciekawego opowiadania w przystępny sposób o trudnych zjawiskach fizycznych i astronomicznych
- komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji oraz udzielanie informacji odwiedzającym
 
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w popularyzacji nauk ścisłych (pokazy, dni otwarte, pikniki naukowe)
- doświadczenie w redakcji krótkich tekstów popularnonaukowych
- znajomość podstaw programowania (zwłaszcza JavaScript, Python)
- znajomość sprzętu komputerowego, umiejętność diagnozowania i serwisowania elektroniki i oprogramowania
- znajomość technik obróbki i analizy danych, w tym sygnału i obrazów cyfrowych (astrofotografia)
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Planetarium” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 18 lutego 2023 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 18 luty 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 18 luty 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-01-19 10:09:52)
Liczba odwiedzin: 1225040

design by fast4net