Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 11/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Zadań Komercyjnych w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 31 marzec 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowanie oferty dla klientów biznesowych; aktywna sprzedaż oferty
- projektowanie procedur oraz organizowanie i koordynowanie czynności w zakresie sposobu zagospodarowania i wynajmu powierzchni komercyjnych w poszczególnych kompleksach budynków
- koordynowanie i administrowanie działaniami komercyjnymi na terenie kompleksu
- organizowanie wydarzeń artystycznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych, a także innych, zleconych w przestrzeni kompleksu
- negocjowanie warunków najmu powierzchni w zakresie krótkoterminowym (imprezy, konferencje) i długoterminowym (restauracje, kluby, przestrzeń reklamowa, lokale usługowe)
- nadzorowanie realizacji umów najmu powierzchni
- prowadzenie przedsięwzięć w zakresie najmu, dzierżawy lub innych form udostępniania składników majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw i wartości materialnych
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, administracja, zarządzanie
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem obowiązków z zakresu przygotowywania umów, współpracy z kontrahentami, koordynowania działań i kompletowania dokumentacji
- biegła umiejętność korzystania z programów Windows, Exel, Power Point
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 11 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Zadań Komercyjnych, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia 5 maja 2023
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 5 maj 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 5 maj 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-03-31 11:24:37)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-03-31 11:25:09)
Liczba odwiedzin: 1226497

design by fast4net